• VAMA đồng hành cùng phát triển ô tô Việt Nam
    Được thành lập vào ngày 3-8-2000, Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện của các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam.

    Tầng 8, Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: + 84 24 6290 7427 - Fax: +84 24 3221 6179 - Website: http://www.gerleddin.com

Online: 10
Total: 1.566.059